Meest recente update: maandag 23 mei 2016 8:41:50

maandag 23 mei 2016 8:36:06
Actualiseren afdelingsnieuws

Het overlijden en de periode die daaraan vooraf ging, van onze algemeen voorzitter en bovenal goede vriend Henk Molenkamp, heeft op ons als hoofdbestuur de afgelopen weken veel impact gehad. Daarnaast moesten er ten gevolge hiervan ook veel zaken geregeld worden, zo was ik zelf nauw betrokken bij de voorbereidingen en het verzorgen van de uitvaart. Gelieve nog een paar dagen enig geduld te hebben ten aanzien van de verzoeken tot het bijwerken van het afdelingsnieuws op deze website.

Namens het Bondsbestuur,
Laurens van Aggelen


IN MEMORIAM
Henk Molenkamp

Luitenant-kolonel b.d.
Lid in de Orde van Oranje Nassau

17 januari 1947 - 15 mei 2016


Namens het gehele Bondsbestuur heb ik de droevige plicht u hierbij te laten weten dat onze zeer gewaardeerde algemeen-voorzitter Henk Molenkamp in de nacht van zaterdag op zondag is overleden. Lang en buitengewoon moedig heeft hij gestreden tegen zijn ziekte. Tot het allerlaatst bleef hij betrokken bij onze vereniging en bij eenieder van ons. Zijn dood betekent het einde van zijn lijden, maar eenieder van ons zal hem ontzettend gaan missen. Als voorzitter, als mens, als iemand waarop je altijd kon rekenen. Voor mij persoonlijk betekent de dood van Henk een pijnlijk verlies van een aimabele goede vriend. Moge hij rusten in vrede.

Namens het Bondsbestuur,
Laurens van Aggelen


maandag 14 maart 2016 15:51:13
Afdelingsnieuws

Er is weer nieuws van de afdelingen Emmen, z.w.-Drenthe/n.w.-Overijssel, Veluwe-West en Zuid-Holland


dinsdag 9 februari 2016 14:23:06
Nieuwe Commandant Landstrijdkrachten

Generaal-majoor Leo Beulen wordt op 24 maart de nieuwe Commandant Landstrijdkrachten. Hij volgt luitenant-generaal De Kruif op die met functioneel leeftijdsontslag gaat. Vooruitlopend op zijn nieuwe functie krijgt Beulen op 14 maart de rang van luitenant-generaal.


maandag 8 februari 2016 11:48:50
Militaire Willems-Orde voor KCTHet Korps Commandotroepen wordt onderscheiden met de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding: de Militaire Willems-Orde. Koning Willem-Alexander reikt de onderscheiding op 15 maart uit op het Binnenhof in Den Haag.

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt dankzij:
Nationale Postcode Loterij en BankGiro Loterij
ondersteunen vfonds


KIJKTIPS
Adelborsten

Zo'n 120 jongeren melden zich ieder jaar aan voor de officiersopleiding van de Koninklijke Marine. Deze jongens en meiden van gemiddeld achttien jaar zien hun toekomst bij de Koninklijke Marine. Deze documentaire is hier terug te zien.

Adelborsten

Vredesmacht onder vuur

Zuid-Libanon, 1980. In de ochtend van 25 december zien Nederlandse soldaten van vredesmacht Unifil hoe Israelische militairen de lichamen van een aantal gedode Palestijnse infiltranten bij elkaar leggen en vinden er vervolgens ontploffingen plaats. Hun verslag resulteert in een onderzoek van de Verenigde Naties. De VN concludeert: u hebt niet gerapporteerd wat u zag, maar wat u dacht te zien. De Nederlandse militairen blijven verbaasd achter.
Deze uitzending van 'Andere Tijden' van 22 december is terug te zien op
http://gemi.st/NPS_1218718


KORT NIEUWS

Defensie vliegt niet meer met gele reddingshelikopter
Defensie vliegt met ingang van 1 januari 2015 niet meer met de bekende gele AB-412 reddingshelikopter. De toestellen van het Defensie Helikopter Commando worden afgestoten. Daarmee valt binnenkort ook het doek voor 303 Squadron dat is gestationeerd op Vliegbasis Leeuwarden.
De 3 AB-412-helikopters werden dit jaar meer dan 230 keer ingezet om patiënten te vervoeren of om deel te nemen aan zoekacties naar vermiste personen, de SAR-taak (search and rescue). In totaal vlogen de helikopters van 303 Squadron bijna 5.500 levensreddende en spoedeisende vluchten. Vanwege de komst van de nieuwe NH-90 maritieme helikopter is besloten de AB-412's weg te doen.

KMS-vlag neergehaald in Weert
De Van Horne Kazerne is 19 december dicht. Na dik 60 jaar verdwijnt de Koninklijke Militaire School (KMS) uit Weert en daarmee de bakermat voor generaties aan kaderleden. Die bakermat komt nu in Ermelo te liggen.
De sluiting van de Van Horne kazerne ging gepaard met het nodige ceremonieel. Kolonel Ton Nijkamp, de huidige commandant KMS, nam het vaandel in ontvangst uit de handen van de burgemeester van Weert, Jos Heijmans. Dit alles onder toeziend oog van (oud)militairen, betrokken inwoners en een klein peloton leerlingen. In zijn afsluitende woord benadrukte Nijkamp de goede band met de stad. Hij zei er vertrouwen in te hebben dat de school zijn eigen plek kan krijgen in Ermelo.
Burgemeester Heijmans sprak van een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Weert. "Veel inwoners zijn er niet blij mee. Het is in mijn ogen nog steeds onnodig dat deze kazerne sluit." Wel was hij zeer te spreken over de inzet van de huidige commandant om de kazerne te behouden en te moderniseren. Als dankbetuiging daarvoor kreeg kolonel Nijkamp de erepenning overhandigd door de burgemeester.

Luchtdoop voor zieke kinderen
50 chronisch zieke en gehandicapte kinderen beleefden 7 juni een unieke dag. Ze kregen allemaal een individuele vlucht in een sportvliegtuigje en mochten zelfs de stuurknuppel vasthouden. De Stichting Hoogvliegers en de Koninklijke Luchtmacht maakten het mogelijk.
De jaarlijkse Hoogvliegersdag vond plaats op Vliegbasis Leeuwarden. De toestellen kwamen van vliegvelden uit heel Nederland.

Copyright Bond van Wapenbroeders