Afdeling Amstelland

Interim Werkgroep

Voorzitter a.i.
Conchita Willems-de Koster
Rembrandtweg 197, 1181 GH Amstelveen
06 25565252
Think2global@gmail.com

Vicevoorzitter a.i.
George Lucas
Tartinihof 27, 1431 ZS Aalsmeer
06 1561 9774
jgplucas@xs4all.nl

Secretaris a.i.
Reint Huizinga
Daniël Defoelaan 257, 1102 ZH Amsterdam
06 22191821
r.t.huizinga@hetnet.nl

Penningmeester a.i.
Leo Barlag
leobarlag@gmail.com

Notulist a.i.
Erik Kostense
Eendenstraat 13, 1021 CE Amsterdam

Lid a.i.
René Fassaert
Eerste van Swindenstraat 96 huis, 1093 GJ Amsterdam
r.a.e.fassaert@hotmail.com

Adviseur
Fred Zweepe
Hugo Verriesthof 3, 1064 HV Amsterdam
020-6114949
fzweepe@gmail.com


De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van afdeling Amstelland verliep op 14 maart 2017 in goede sfeer in wijkcentrum De Bolder te Amstelveen. Het huidige interim-bestuur blijft het komende jaar voor u werken. Landelijk Bondsbestuurder Ad Kroeseklaas zijn wij dankbaar voor effectieve steun die hij verleent met goede gedachten en daden.

Voor de komende soosavonden zijn de volgende dinsdagen in dit wijkcentrum afgesproken vanaf 19.00 uur: 11 april, 9 mei: warm buffet, zomerstop, 12 september, 10 oktober, 14 november en 12 december: Kerstdiner

U en uw genodigde(n) zijn van harte welkom! Vooral het komende buffet op dinsdag 9 mei, dat bereid wordt door onze gastvrouw Nan Verberkmoes, zal u bevallen! Als u op 9 mei mee komt eten, wilt u zich vooraf aanmelden bij bovengenoemd contactadres?

Het bestuur is bezig een Amstelland Banierwacht op te richten. Heeft u inspiratie om mee te doen, laat u ons dit weten via ons contactadres? Het is fijn om met een gemotiveerd team ons als baniersdragers te tonen in de samenleving.

In de komende tijd zullen Amstellandse wapenbroeders als erewacht staan bij 4 mei herdenkingen bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam, bij het monument 'Verzetsgroep' Apollolaan in Amsterdam, bij het monument 'Aan hen die vielen' in Amstelveen en bij de Gedenksteen van het gemeentehuis in Aalsmeer. Op 5 mei zal onze Amstellandse banierwacht zijn bijdrage leveren aan het Bevrijdingsdefilé in Wageningen. Een duurzame markt in het teken van duurzaam vrijheid vieren ter gelegenheid van 72 jaar bevrijding wordt op de Amstelveense Stadstuinen georganiseerd, gelegen tussen Van Heuven Goedhartlaan en Laan van Deshima. Rond kwart over elf worden de lopers van atletiekvereniging Startbaan verwacht, die het Bevrijdingsvuur die nacht uit Wageningen in estafette lopend hebben opgehaald. Zij zullen het vuur overdragen aan een veteraan, die samen met burgemeester Mirjam van 't Veld, de bevrijdingsvlam ontsteekt. Nabij de vlam staan Amstellandse wapenbroeders met een kraam, waarbij wordt getoond hoe onze vrijheid tot stand kwam. Zeer de moeite waard om juist op 5 mei eens de bewoners met deze nabije geschiedenis kennis te laten maken.

Naast de Nationale Veteranendag in Den Haag op zaterdag 24 juni 2017 organiseert de gemeente Amstelveen de veteranendag op zaterdag 10 juni 2017 op het raadhuis. Een gezellige ontmoeting tussen veteranen en hun naasten rondom gezamenlijke dis en muziek.

Heeft u zelf ideeën om bij te dragen aan de afdeling, ook dit kunt u laten weten via ons contactadres. Of kom gerust langs op een soosavond, waar we graag met u van gedachten wisselen.


dinsdag 6 december 2016 10:36:26
Poppy Day

Onze afdeling verzorgde respectvol de Banierwacht op zaterdag 12 november 2016 op begraafplaats De Nieuwe Ooster te Amsterdam op de jaarlijkse Klaprozenherdenking of Poppy Day. Doedelzakspeler Marc Stoop ging aan de stoet vooraf en de stoet eindigde bij het ereveld van de tijdens de Tweede Wereldoorlog 323 gesneuvelde militairen uit Engeland, de Verenigde Staten, Nieuw Zeeland, Polen en Canada. Daar werd de ceremonie geleid door de heer Malcolm Mason. Gebeden werden uitgesproken door Reverend Dr. Lance Stone. Ook sprak de Reverend inspirerende woorden over vrede, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. De Last Post geblazen door Martin Stroet riep op tot twee minuten stilte op deze serene locatie. Er werden kransen en bloemstukken gelegd bij het monument door officiële delegaties uit eerder genoemde landen, door a.s. de burgemeester van Amsterdam, door de Bond van Wapenbroeders, door schoolkinderen en door de Royal Air Forces Association.


Willem van Lith IN MEMORIAM

Op 24 augustus 2016 overleed Willem van Lith (75), voorzitter van onze afdeling Amstelland. Hij was sinds zijn 17e jaar beroepsmilitair bij de Koninklijke Marine. En sinds 2003 onze voorzitter, na zeven jaar vicevoorzitterschap. Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Drager van het Nieuw-Guinea-Herinneringskruis, Drager van het Verenigingskruis van Verdienste van de Bond van Wapenbroeders, Drager van de Zilveren Erepenning van de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië en andere eretekens. Met respect en eerbied gedenken wij hem. Moge hij rusten in vrede.


Foto: Edwin Butter Fotografie


Toekomst van de afdeling

Bovengenoemde werkgroep buigt zich over de nabije toekomst van de afdeling. De werkgroep wil zo spoedig mogelijk komen tot de instelling van een nieuw bestuur en hoopt dit tijdens de algemene ledenvergadering begin 2017 te kunnen presenteren. Mocht u ook willen meedoen en zich eventueel als toekomstig bestuurslid beschikbaar willen stellen, dan bent u van harte welkom. Een email of telefoontje aan de secretaris Reint Huizinga: r.t.huizinga@hetnet.nl / telefoon: 020-6907239 of aan de voorzitter Conchita Willems: think2global@gmail.com / mobiel: 06-25565252 - is voldoende.

Actueel

De eerstvolgende afdelingsactiviteit is de jaarlijkse herdenking van de 322 gesneuvelde geallieerde militairen, die hun laatste rustplaats hebben gevonden op de Nieuwe Oosterbegraafplaats (Kruislaan 126) in Amsterdam. Deze zal op de begraafplaats worden gehouden op zaterdag 12 november a.s. en begint om 10.30 uur. Bij deze gelegenheid zal de banierwacht van de afdeling acte de présence geven. U bent van harte welkom.

Soos

De soosavonden op de 2e dinsdag van de maand gaan gewoon door vanaf 19.00 uur. Wel willen we zo mogelijk hieraan een bijzondere invulling aan geven. Een van de eerstvolgende bijzondere avonden zal het jaarlijkse kerstdiner zijn in het Chinees Specialiteiten Restaurant Ho Fa, op het adres Van der Hooplaan 23 in Amstelveen. De Nieuwjaarsreceptie vindt op de 2e dinsdag van januari 2017 plaats. Onze leden ontvangen hierover nader bericht. De soosavonden vinden normaliter plaats in wijkcentrum De Bolder in Amstelveen. In verband met de renovatie van het gebouw wijken wij sinds enige tijd uit naar een oud schoolgebouw op het adres Landtong 18, ook in Amstelveen. Deze plek zal tot nadere aankondiging onze vaste plaats van samenkomst zijn. Zodra wij weer terug kunnen naar het wijkcentrum, zullen wij u dit laten weten.

Verenigingshistorie

Voorheen heette de vereniging VETERANEN LEGIOEN NEDERLAND (opgericht 12 maart 1952). Omdat de naam Veteranen Legioen Nederland (VLN) in de vlijtigere jaren niet meer tot de verbeelding sprak bij het 'grote publiek' is de naam van Bond van Wapenbroeders gekozen. Amsterdam was de tweede afdeling in het land, vele volgden daarna.

De afdeling Amsterdam is vanaf het begin van haar oprichting een strijdbare afdeling geweest, in woord en daad. De belangen van de Bond van Wapenbroeders zijn nimmer uit het oog verloren, heden ten dage staat dit streven ook nu nog hoog in ons Vaandel. De politiek en journalisten van die tijd hadden geen grote hoed op van VLN. Men betichtte dat jonge mensen opgejut werden! Politiek voorman Koos Vorrink sprak op een verkiezingsbijeenkomst zelfs van 'fascisten'.

De eerste keer dat de afdeling naar buiten trad was op 26 juli van het oprichtingsjaar, waar ter nagedachtenis van het KNIL een krans werd gelegd bij het Nationaak Monument op de Dam. De tweede openbare activiteit was bij de eerste Nationale Veteranenherdenking die werd georganiseerd door het VLN ter nagedachtenis aan de in Indie na 1945 gesneuvelde militairen die niet werden mee herdacht op 4 mei. De afdeling leverde hierbij hand- en spandiensten!

Dat hulpverlening hoog in het vaandel staat blijkt wel uit feit dat bestuur van de VLN een oproep deed na de februari storm op de radio om leden in te zetten in Zeeland. 65 leden van toen gaven gehoor aan deze oproep, helaas werd er van hun hulp geen gebruik gemaakt; maar toch, ze waren er wel!

In 1954 werd een initiatief ontwikkeld om te komen tot een LEGIOENSVAANDEL, gelukkig bleef het niet bij woorden. Vele jaren heeft het LEGIOENSVAANDEL en de Vaandelwacht, welke toen ook werd opgericht, het straatbeeld van de VLN en de Bond van Wapenbroeders tijdens officiële plechtigheden gesierd. De standplaats van het Vaandel en het huidige Vaandel werd en is Amsterdam, heden ten dage staat het huidige Bondsvaandel in een vitrinekast in het Bondskantoor in Doorn. De vaandeldrager en vaandelwacht komen nog steeds Amsterdam.

Zoals eerder gememoreerd had de VLN geen bestaansrecht meer, en op 22 november 1986 werd de Bond van Wapenbroeders de nieuwe naam van de vereniging; na 34 jaar werd afscheid genomen van de VLN. De eerste taak van het nieuwe bestuur was een geschikt onderkomen te zoeken, na lang onderhandelen werd het de Sixkazerne. Vele jaren is dat de plek geweest waar de afdeling haar soosavonden hield.

Door bezuinigingen, verkoop en reorganisatie van Rijks- en Gemeentewezen zijn wij deze sooslocatie kwijtgeraakt. Gelukkig is er een nieuwe locatie gevonden.

het adres voor de clubavonden is:

Ontmoetingscentrum "De Bolder"
Groenhof 140
1186 EX Amstelveen

Hoe kom je daar:
Met de sneltram (metro) 51 die vanaf het centraal station te Amsterdam gaat over de Beneluxbaan in Amstelveen. Uitstappen halte Sportlaan. Linksaf de trambaan over en de Sportlaan volgen tot aan het winkelcentrum Groenhof. Achter het winkelcentrum ligt 'de Bolder'. De eerste keer misschien wat lastig te vinden, links naast parkeergarage met parkeerdek, en aan de vijver.

Met eigen vervoer vanuit Amsterdam Zuid
De Buitenveldertselaan en vervolgens de Beneluxbaan op tot je aan de Sportlaan komt deze ga je links in tot aan het eind dan naar rechts en de eerste mogelijkheid na een flatgebouw weer links het bord P (parkeren) volgen, daar kan je naar een boven plateau om de auto gratis te parkeren. Trapje af en je staat recht voor 'de Bolder'.

Tot ziens in 'De Bolder' Mocht U vragen of opmerkingen hebben over de website of andere onderwerpen dan kunt U deze door middel van e-mail stellen aan de voorzitter:

De nodige foto's van herdenkingen, evenementen e.d. is te vinden op Amstelveenweb

Agenda

Agenda / Actviteiten

Algemene Leden Vergadering

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van afdeling Amstelland vindt plaats op dinsdag 14 maart. Ook op onze gebruikelijke ontmoetingslocatie van 19.00 - 22.00 uur. Het huidige interim-bestuur wil wel een tijd aanblijven. U wordt van harte uitgenodigd om op deze ALV hiervoor te kiezen.
gfhfhf
Copyright Bond van Wapenbroeders