Afdeling Amstelland

Interim Werkgroep

Voorzitter
Conchita Willems-de Koster

Secretaris
Reint Huizinga
Daniël Defoelaan 257,
1102 ZH Amsterdam
06 22191821
r.t.huizinga@gmail.com

Penningmeester
Leo Barlag
Bestuurslid
Henk Lode
Adviseur
Fred Zweepe


IN MEMORIAM
Matthijs Porsius


(Thijs)
Geboren 25 februari 1925
Overleden 19 augustus 2018


Thijs hield als verzetsstrijder in WOII en als wapenbroeder 20 jaar de militaire erewacht bij het Nationaal Monument op de Dam en 20 jaar bij het monument "Verzetsgroep" op hoek Apollolaan-Beethovenstraat in Amsterdam. Hij sprak graag met kinderen, zowel bij deze herdenkingen als jaarlijks op Basisschool de Weidevogel in Ransdorp-Amsterdam over het verzet tegen de vijand. Zijn antwoord op de vraag van een kind: "Waarom?" was simpel: "Waarom niet?" Zo veel jaren een graag geziene gastspreker op deze basisschool! Verzet tegen de onderdrukker, verzet tegen dictaturen, tegen ondemocratische krachten? Modelrollen zijn voor dit besef bijzonder belangrijk! Veteraan Matthijs Porsius was een nobele modelrol voor de kinderen! Zijn houding tegen onrecht, discriminatie, antisemitisme en intolerantie was moedig. Opkomen voor de rechten van anderen, wanneer die rechten worden afgenomen, kenmerkt iedere verzetsstrijder. Kenmerkt ook Thijs; terwijl wij tegelijkertijd genoten van zijn milde humor en vriendelijke woorden op de maandelijkse SOOS in De Bolder!dinsdag 9 oktober 2018
De hobbyist achter de veteraan


DE HOUTDRAAIER

Op dinsdagavond 9 oktober a.s. organiseert afdeling Amstelland een interactieve avond met Amstelland lid en houtdraaier Klaas Dikstaal.

Houtdraaien is een ambacht.

Voor mij is het meer dan dat. Ik probeer het hout, vóór ik er mee aan het werk ga, te lezen. Heeft het hout iets 'eigens', dan bepaalt het hout de uiteindelijke vorm. Er zijn 7 vormen in de techniek van het houtdraaien. Met geduld en precisie hanteer ik deze vormen bij het maken van natuur naar kunstzinnige objecten.
Eens in de 8 weken komen houtdraaiers in de regio bij elkaar van 9.00 tot 16.00 uur en werpen wij ons op uitdagende werkstukken aan draaibanken. Wij leren van en met elkaar. Het thema gedurende deze 40 jaren in het houtdraaien is voor mij de alsmaar voortschrijdende techniek. Je ontwikkelt telkens weer iets nieuws, dat, eenmaal beheerst, zo logisch wordt.
Hij heeft meer dan 60 soorten in de houtschuur staan en van elke soort kent hij de kenmerken. In principe is elke houtsoort te gebruiken voor het houtdraaien. Wel is de ene soort makkelijker te draaien dan de andere, terwijl ook het uiterlijk van het gedraaide hout een grote rol kan spelen. Er zijn soorten die nauwelijks een tekening en of kleur vertonen terwijl andere juist uitblinken in hun tekening en kleur.
De lezing van Klaas Dikstaal op dinsdag 9 oktober in de Bolder begint om 19.30 uur, met inloop vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis.Hem horen praten over hout, zijn objecten zien en in je handen vasthouden: het geeft een warm gevoel. Er zal natuurlijk authentiek werk van hem te bewonderen zijn.

Het adres is: Ontmoetingscentrum ´De Bolder´, Groenhof 140, 1186 EX Amstelveen


zaterdag 14 april 2018
Excursie NMM


Op zaterdag 14 april 2018 was er een geslaagde excursie naar het Nationaal Militair Museum.

Henk Lode stond ons op te wachten met een verrassing: een enorm lange stoet militaire voertuigen reed langs het museum en ook langs ons onder een milde ochtendzon. Dat was een heel goede start van de dag. In het restaurant dronken we een kopje met wat lekkers erbij en toen volgden we gids Henk naar het startpunt. De militaire geschiedenis van Nederland van de zestiende eeuw tot nu toe kwam ons blikveld binnen. Het bezoek nam vele uren in beslag en nog hebben we niet alles gezien. Door de kennis van onze gids, die ons vaak wees op kleine, bijzondere detaïls, kwamen bij verschillenden van ons echte verhalen uit de praktijk naar boven. In een vliegtuig was gevlogen, in een voertuig was gereden, een camouflage had goed gewerkt. Het reilen en zeilen binnen de krijgsmacht en de herinneringen uit het veld vulden elkaar aan. Themaruimtes met audio- en videofragmenten illustreerden de tentoongestelde voertuigen, vliegtuigen, wapengeschut, maquettes en objecten. Diverse tijdvakken kwamen door deze thematische aanpak een paar keer terug, wat inspirerend werkte. Vooral in de ruimte waar de originele D-day vlag getoond werd, werden we diep ontroerd. De Amerikaanse 48-sterren vlag wapperde op het achtersteven van het Amerikaanse marineschip LCC 60. Dit schip leidde op 6 juni 1944 de invasievloot en de eerste Amerikaanse troepen naar het invasiestrand van Utah Beach. De landingen in Normandië waren het begin van de bevrijding van West-Europa.
Na een lekkere lunch in het restaurant werd de ontdekkingstocht voortgezet. Rond 15.30 uur reden we weer terug richting De Bolder. Chauffeurs Fred en Kees brachten ons weer veilig naar Amstelveen. Echt geweldig geweest, vonden we allemaal!Veteranendag 2018

Burgemeester Bas Eenhoorn heette allen van harte welkom. Hij plaatste de historie van veteranen in historisch perspectief vanuit Tweede Wereldoorlog tot het heden. Nederlandse veteranen hebben in tientallen missies, verspreid over de wereld, hun bijdrage geleverd aan vrede, veiligheid, gerechtigheid en stabiliteit. Hierna blies trompettist Nico Schimmel, dirigent van het Harmonie Orkest Amstelveen, de 'Last Post' op een originele klaroen. Deze klaroen was van een infanterist hoornblazer, die bij de verdediging van de Grebbeberg in 1940 is gebruikt.
De twee minuten stilte daarna werden gevolgd door het gezongen Wilhelmus. Opnieuw nam de burgemeester het woord met het accent op de ontmoeting vandaag, het met elkaar praten en ervaringen delen. Zijn woorden benadrukten 'het begrip tonen voor elkaar'. Aan het eind van dit samenzijn bedankte de burgemeester het Harmonie Orkest Amstelveen voor de muzikale omlijsting en Scouting Hedera voor de begeleiding van het evenement, waarna het hele gezelschap naar het restaurant van het raadhuis liep. Aldaar werd een heerlijke Indische maaltijd van restaurant Toko Madjoe geserveerd en kon eenieder ervaringen delen. Gemoedelijkheid en belangstelling voor elkaar kenmerkten de tafelgesprekken. Bijzonder dit eerbetoon voor de Amstellandse veteranen. De aanwezige kraam van het Veteraneninstituut werd druk bezocht door de veteranen en hun familieleden.woensdag 11 juli 2018
Historisch Besef

Een 2e evenement waar afdeling Amstelland voor was uitgenodigd, was een Amstelveense bijeenkomst vanuit de gemeente over Historisch Besef op 11 juli 2018. Onze bijdrage ging samen met die van sociale partners, zoals Amstelveen Oranje, Vereniging Historisch Amstelveen, Indië-herdenking en schrijvers van lokale boeken. Lokale inbreng door Veteranen in de klas, de Ere- en Banierwacht bij herdenkingen en bij de ontsteking Bevrijdingsvuur 5 mei waren een goede reden voor ons om aan te schuiven aan 3 dialoogtafels: 'lokaal onderwijs', 'structurele gebeurtenissen' en 'nieuwe initiatieven'. Effectief idee: het uitnodigen van leerkrachten van de 30 basisscholen en geschiedenisdocenten van de 4 middelbare scholen waar het promoten van lokaal historisch besef door onze belangengroepen aandacht krijgt. Uiteraard met de focus op de nieuwe generatie van 5 tot 18 jaar, die haar eigentijdse benadering behoeft. Opdat begrip en waardering voor Amstelveense geschiedenis de waarden van echtheid, veiligheid en rechtvaardigheid stimuleren in de samenleving.

Bron foto: Amstelveenweb.com


dinsdag 14 augustus 2018
Indië-herdenking

Tenslotte was er op 14 augustus 2018 de Indiëherdenking in Amstelveen, waar gastspreker Laurens van Aggelen namens het landelijke ontroerende woorden deelde met aanwezigen (zie artikel elders in dit blad).
Samen met onze secretaris Reint Huizinga legde hij een bloemstuk in rood-wit-blauwe tinten bij het Monument ter nagedachtenis aan de gevallenen en slachtoffers van Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. De in- en uittrede van onze landelijke Banierwacht maakte diepe indruk op allen! Het is een groot goed dat dit ceremonieel optreden de waardigheid van samen herdenken koestert!

Een mooie reportage hierover vindt u op: Amstelveenweb

Verenigingshistorie

Voorheen heette de vereniging VETERANEN LEGIOEN NEDERLAND (opgericht 12 maart 1952). Omdat de naam Veteranen Legioen Nederland (VLN) in de vlijtigere jaren niet meer tot de verbeelding sprak bij het 'grote publiek' is de naam van Bond van Wapenbroeders gekozen. Amsterdam was de tweede afdeling in het land, vele volgden daarna.

De afdeling Amsterdam is vanaf het begin van haar oprichting een strijdbare afdeling geweest, in woord en daad. De belangen van de Bond van Wapenbroeders zijn nimmer uit het oog verloren, heden ten dage staat dit streven ook nu nog hoog in ons Vaandel. De politiek en journalisten van die tijd hadden geen grote hoed op van VLN. Men betichtte dat jonge mensen opgejut werden! Politiek voorman Koos Vorrink sprak op een verkiezingsbijeenkomst zelfs van 'fascisten'.

De eerste keer dat de afdeling naar buiten trad was op 26 juli van het oprichtingsjaar, waar ter nagedachtenis van het KNIL een krans werd gelegd bij het Nationaak Monument op de Dam. De tweede openbare activiteit was bij de eerste Nationale Veteranenherdenking die werd georganiseerd door het VLN ter nagedachtenis aan de in Indie na 1945 gesneuvelde militairen die niet werden mee herdacht op 4 mei. De afdeling leverde hierbij hand- en spandiensten!

Dat hulpverlening hoog in het vaandel staat blijkt wel uit feit dat bestuur van de VLN een oproep deed na de februari storm op de radio om leden in te zetten in Zeeland. 65 leden van toen gaven gehoor aan deze oproep, helaas werd er van hun hulp geen gebruik gemaakt; maar toch, ze waren er wel!

In 1954 werd een initiatief ontwikkeld om te komen tot een LEGIOENSVAANDEL, gelukkig bleef het niet bij woorden. Vele jaren heeft het LEGIOENSVAANDEL en de Vaandelwacht, welke toen ook werd opgericht, het straatbeeld van de VLN en de Bond van Wapenbroeders tijdens officiële plechtigheden gesierd. De standplaats van het Vaandel en het huidige Vaandel werd en is Amsterdam, heden ten dage staat het huidige Bondsvaandel in een vitrinekast in het Bondskantoor in Doorn. De vaandeldrager en vaandelwacht komen nog steeds Amsterdam.

Zoals eerder gememoreerd had de VLN geen bestaansrecht meer, en op 22 november 1986 werd de Bond van Wapenbroeders de nieuwe naam van de vereniging; na 34 jaar werd afscheid genomen van de VLN. De eerste taak van het nieuwe bestuur was een geschikt onderkomen te zoeken, na lang onderhandelen werd het de Sixkazerne. Vele jaren is dat de plek geweest waar de afdeling haar soosavonden hield.

Door bezuinigingen, verkoop en reorganisatie van Rijks- en Gemeentewezen zijn wij deze sooslocatie kwijtgeraakt. Gelukkig is er een nieuwe locatie gevonden.

Tot ziens in 'De Bolder' Mocht U vragen of opmerkingen hebben over de website of andere onderwerpen dan kunt U deze door middel van e-mail stellen aan de voorzitter:

De nodige foto's van herdenkingen, evenementen e.d. is te vinden op Amstelveenweb

Agenda

Agenda / Actviteiten

Soosavonden


De 1e soosavond in wijkcentrum De Bolder zal weer georganiseerd worden op de 2e dinsdagavond van september (11 september 2018 om 19.00 uur) te Amstelveen.
Kom gerust elkaar ontmoeten rondom gedeelde interessen, die veteranen kenmerken!
De soosavonden zijn op elke 2e dinsdag van de maand vanaf 19.00 uur.
Het adres voor de soosavonden is:

Ontmoetingscentrum "De Bolder"
Groenhof 140
1186 EX Amstelveen


Hoe kom je daar: Met de sneltram (metro) 51 die vanaf het centraal station te Amsterdam gaat over de Beneluxbaan in Amstelveen. Uitstappen halte Sportlaan. Linksaf de trambaan over en de Sportlaan volgen tot aan het winkelcentrum Groenhof. Achter het winkelcentrum ligt 'de Bolder'. De eerste keer misschien wat lastig te vinden, links naast parkeergarage met parkeerdek, en aan de vijver.

Met eigen vervoer vanuit Amsterdam Zuid: Buitenveldertselaan en vervolgens de Beneluxbaan tot je aan de Sportlaan komt; deze ga je links in tot aan het eind dan naar rechts en de eerste mogelijkheid na een flatgebouw weer links het bord P (parkeren) volgen, daar rij je naar een boven plateau om de auto gratis te parkeren. Trapje af en je staat recht voor 'de Bolder'.

Een bijzondere soosavond is het jaarlijkse verbindingsdiner. Deze is op dinsdag 11 december 2018, ook in het Ontmoetingscentrum "De Bolder", Groenhof 140, 1186 EX Amstelveen.

Poppy Day- Klaprozendag


Het zal fijn zijn om de komende Poppy Day / Klaprozendag in Amsterdam op zaterdag 10 november 2018 eveneens met wapenbroederlijke/zusterlijke aandacht tegemoet te zien in het Gedenkpark De Nieuwe Ooster te Amsterdam.
De ochtend erna is een ieder van harte welkom in de Engelse kerk in het Begijnhof 48 in Amsterdam voor een herdenkingsdienst van de Engelse Hervormde Kerk, waarbij de Amstelland afdelingsbanier aanwezig zal zijn.
gfhfhf
Copyright Bond van Wapenbroeders