Afdeling Amstelland

Interim Werkgroep

Voorzitter
Conchita Willems-de Koster

Secretaris
Reint Huizinga
Daniël Defoelaan 257,
1102 ZH Amsterdam
06 22191821
r.t.huizinga@gmail.com

Penningmeester
Leo Barlag
Bestuurslid
Henk Lode
Adviseur
Fred Zweepe


dinsdag 8 januari 2019
Nieuwjaars receptie 2019


Op dinsdag 8 januari 2019 werd er geproost op het nieuwe jaar in ontmoetingscentrum De Bolder! In gezellige en luisterrijke sfeer wisselden we van gedachten. De terugblik op vele afdelingsactiviteiten bewoog eenieder om vol vertrouwen het jaar tegemoet te zien!


dinsdag 11 december 2018
Kerstdiner
Het was hartelijk en goed om elkaar te treffen bij het Kerstdiner in ontmoetingscentrum De Bolder op dinsdag 11 december 2018. Er werd zichtbaar genoten van de goede sfeer. Richard Da Costa Abreu en Henk Lode ontvingen oorkondes voor 25-jarig en 35-jarig lidmaatschap. Wij zijn blij met hun trouwe bijdragen aan onder andere Banierwacht bij regionale herdenkingen en vrijheidsfestiviteiten. Het feestelijk diner werd bijgewoond door veteranen en familieleden, door afgevaardigden van partnerorganisaties Amstelveen Oranje, Indië-herdenking en prominent gemeenteraadslid Amstelveen mevrouw Esther Veenboer. Toespraken gingen over ons samen werken en leven rondom gedeelde gevoelens die bijdragen aan dit vredes- en vrijheidsbesef. Het werd een blije avond.

zaterdag 11 november 2018
Klaproosdag/Poppyday


De eerste afdelingsactiviteit van het nieuwe seizoen werd de jaarlijkse herdenking van de gesneuvelde geallieerde militairen, die hun laatste rustplaats hebben gevonden op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam. De Klaproosdag/Poppy Day was op zaterdag 11 november 2018. Bij deze gelegenheid gaven banierdrager en wachters van onze afdeling acte de prèsence. De doedelzakspeler ging aan de stoet vooraf en de stoet eindigde bij het ereveld van de tijdens de Tweede Wereldoorlog 322 gesneuvelde militairen uit Engeland, de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Polen en Canada. Gebeden werden uitgesproken en bemoedigende woorden over vrede, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. De Last Post riep op tot twee minuten stilte op deze serene locatie. Er werden kransen en bloemstukken gelegd bij het monument door officiële delegaties uit deze landen, waaronder onze afdeling, door schoolkinderen en door de RAFA, de Royal Air Forces Association. Kinderen van de British School of Amsterdam en de Polish school in Amsterdam zongen prachtig en legden bloemen en plaatsten vlaggetjes bij graven van niet geïdentificeerde soldaten. Zowel de Britse, Poolse en Nederlandse volksliederen werden door jong en oud bewogen meegezongen. Op zondag 12 november volgde de plechtige herdenking in de Engelse Kerk op het Begijnhof in Amsterdam, waarbij zowel onze banier als die van de RAFA werden in- en uitgedragen.


dinsdag 9 oktober 2018
De hobbyist achter de veteraan


DE HOUTDRAAIER

Op dinsdagavond 9 oktober a.s. organiseert afdeling Amstelland een interactieve avond met Amstelland lid en houtdraaier Klaas Dikstaal.

Houtdraaien is een ambacht.

Voor mij is het meer dan dat. Ik probeer het hout, vóór ik er mee aan het werk ga, te lezen. Heeft het hout iets 'eigens', dan bepaalt het hout de uiteindelijke vorm. Er zijn 7 vormen in de techniek van het houtdraaien. Met geduld en precisie hanteer ik deze vormen bij het maken van natuur naar kunstzinnige objecten.
Eens in de 8 weken komen houtdraaiers in de regio bij elkaar van 9.00 tot 16.00 uur en werpen wij ons op uitdagende werkstukken aan draaibanken. Wij leren van en met elkaar. Het thema gedurende deze 40 jaren in het houtdraaien is voor mij de alsmaar voortschrijdende techniek. Je ontwikkelt telkens weer iets nieuws, dat, eenmaal beheerst, zo logisch wordt.
Hij heeft meer dan 60 soorten in de houtschuur staan en van elke soort kent hij de kenmerken. In principe is elke houtsoort te gebruiken voor het houtdraaien. Wel is de ene soort makkelijker te draaien dan de andere, terwijl ook het uiterlijk van het gedraaide hout een grote rol kan spelen. Er zijn soorten die nauwelijks een tekening en of kleur vertonen terwijl andere juist uitblinken in hun tekening en kleur.
De lezing van Klaas Dikstaal op dinsdag 9 oktober in de Bolder begint om 19.30 uur, met inloop vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis.Hem horen praten over hout, zijn objecten zien en in je handen vasthouden: het geeft een warm gevoel. Er zal natuurlijk authentiek werk van hem te bewonderen zijn.

Het adres is: Ontmoetingscentrum ´De Bolder´, Groenhof 140, 1186 EX Amstelveen


dinsdag 14 augustus 2018
Indië-herdenking

Tenslotte was er op 14 augustus 2018 de Indiëherdenking in Amstelveen, waar gastspreker Laurens van Aggelen namens het landelijke ontroerende woorden deelde met aanwezigen (zie artikel elders in dit blad).
Samen met onze secretaris Reint Huizinga legde hij een bloemstuk in rood-wit-blauwe tinten bij het Monument ter nagedachtenis aan de gevallenen en slachtoffers van Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. De in- en uittrede van onze landelijke Banierwacht maakte diepe indruk op allen! Het is een groot goed dat dit ceremonieel optreden de waardigheid van samen herdenken koestert!

Een mooie reportage hierover vindt u op: Amstelveenweb


Verenigingshistorie

Voorheen heette de vereniging VETERANEN LEGIOEN NEDERLAND (opgericht 12 maart 1952). Omdat de naam Veteranen Legioen Nederland (VLN) in de vlijtigere jaren niet meer tot de verbeelding sprak bij het 'grote publiek' is de naam van Bond van Wapenbroeders gekozen. Amsterdam was de tweede afdeling in het land, vele volgden daarna.

De afdeling Amsterdam is vanaf het begin van haar oprichting een strijdbare afdeling geweest, in woord en daad. De belangen van de Bond van Wapenbroeders zijn nimmer uit het oog verloren, heden ten dage staat dit streven ook nu nog hoog in ons Vaandel. De politiek en journalisten van die tijd hadden geen grote hoed op van VLN. Men betichtte dat jonge mensen opgejut werden! Politiek voorman Koos Vorrink sprak op een verkiezingsbijeenkomst zelfs van 'fascisten'.

De eerste keer dat de afdeling naar buiten trad was op 26 juli van het oprichtingsjaar, waar ter nagedachtenis van het KNIL een krans werd gelegd bij het Nationaak Monument op de Dam. De tweede openbare activiteit was bij de eerste Nationale Veteranenherdenking die werd georganiseerd door het VLN ter nagedachtenis aan de in Indie na 1945 gesneuvelde militairen die niet werden mee herdacht op 4 mei. De afdeling leverde hierbij hand- en spandiensten!

Dat hulpverlening hoog in het vaandel staat blijkt wel uit feit dat bestuur van de VLN een oproep deed na de februari storm op de radio om leden in te zetten in Zeeland. 65 leden van toen gaven gehoor aan deze oproep, helaas werd er van hun hulp geen gebruik gemaakt; maar toch, ze waren er wel!

In 1954 werd een initiatief ontwikkeld om te komen tot een LEGIOENSVAANDEL, gelukkig bleef het niet bij woorden. Vele jaren heeft het LEGIOENSVAANDEL en de Vaandelwacht, welke toen ook werd opgericht, het straatbeeld van de VLN en de Bond van Wapenbroeders tijdens officiële plechtigheden gesierd. De standplaats van het Vaandel en het huidige Vaandel werd en is Amsterdam, heden ten dage staat het huidige Bondsvaandel in een vitrinekast in het Bondskantoor in Doorn. De vaandeldrager en vaandelwacht komen nog steeds Amsterdam.

Zoals eerder gememoreerd had de VLN geen bestaansrecht meer, en op 22 november 1986 werd de Bond van Wapenbroeders de nieuwe naam van de vereniging; na 34 jaar werd afscheid genomen van de VLN. De eerste taak van het nieuwe bestuur was een geschikt onderkomen te zoeken, na lang onderhandelen werd het de Sixkazerne. Vele jaren is dat de plek geweest waar de afdeling haar soosavonden hield.

Door bezuinigingen, verkoop en reorganisatie van Rijks- en Gemeentewezen zijn wij deze sooslocatie kwijtgeraakt. Gelukkig is er een nieuwe locatie gevonden.

Tot ziens in 'De Bolder' Mocht U vragen of opmerkingen hebben over de website of andere onderwerpen dan kunt U deze door middel van e-mail stellen aan de voorzitter:

De nodige foto's van herdenkingen, evenementen e.d. is te vinden op Amstelveenweb

Agenda

Agenda / ActviteitenDe soosavonden zijn op elke 2e dinsdag van de maand vanaf 19.00 uur.
Het adres voor de soosavonden is:


Ontmoetingscentrum "De Bolder"
Groenhof 140
1186 EX Amstelveen


Hoe kom je daar: In verband met een verbouwing aan de tramverbinding en aan de infrastructuur is er een wegomlegging. Voor actuele OV-info naar het ontmoetingscentrum kijk op https://9292.nl/
Achter het winkelcentrum ligt 'de Bolder'. De eerste keer misschien wat lastig te vinden, links naast parkeergarage met parkeerdek, en aan de vijver.

Met eigen vervoer vanuit Amsterdam Zuid: Buitenveldertselaan en vervolgens de Beneluxbaan tot je aan de Sportlaan komt; deze ga je links in tot aan het eind dan naar rechts en de eerste mogelijkheid na een flatgebouw weer links het bord P (parkeren) volgen, daar rij je naar een boven plateau om de auto gratis te parkeren. Trapje af en je staat recht voor 'De Bolder'. Na 18.00 uur is er overal gratis parkeren.

gfhfhf
Copyright Bond van Wapenbroeders