Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Afdeling Midden-Brabant

Secretaris:Logo Afdeling Midden Brabant 70 jaar

Tel: 06-10379876 
E-mail:

Rekening: NL02 RABO 0376 1285 77 
t.n.v. Bond-van Wapenbroeders

2022 02 02 PR Afd. Midden Brabant

Lees hier het volledige artikel over de Afdeling Midden-Brabant 

 

In het programma 'Tiburg Spreekt' leert u de gemeenteraad van Tilburg beter kennen. Het Raadslid Humphrey Martheus spreekt met Jan Schrijver, voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant  en Bart van Lier, penningmeester Stichting Veteranen Hart van Brabant, tevens lid van de Bond van Wapenbroeders. Het gesprek gaat onder meer kameraadschap en saamhorigheid binnen de Bond. Voor de video, klik hier.

 

Ruim 70 jaar Afdeling Midden-Brabant.

Op 17 december 2020 bestond de Afdeling Midden-Brabant 70 jaar. Door de coronamaatregelen kon dit jubileum in 2020 helaas niet worden gevierd. In plaats hiervan is de Afdeling Midden-Brabant met haar leden op 3 juni 2022 naar het Oorlogsmuseum Overloon, klik hier.

70 jaar geleden werd, op initiatief van de "Nederlandse Bond van Oud Strijders” (N.B.O.S.) en drager van het mobilisatiekruis ’14-18’, de Afdeling Tilburg opgericht. De afdeling startte met 25 leden. Het ledenaantal groeide gestaag en in 1960 telde de afdeling 120 leden. De afdeling kwam echter in een bestuurlijke crisis en het ledenaantal halveerde. In 1969 kwam er een nieuw bestuur en de afdeling bloeide weer op en groeide weer. 1978 werd een bijzonder jaar. In april besloot de Afdeling Tilburg van de N.B.O.S. samen te gaan met het Veteranen Legioen Nederland (V.L.N.). Vanaf 1985 ontstond er voor de afdeling een turbulente tijd, die duurde tot 1991.In deze periode telde de afdeling 5 voorzitters, die vanwege bestuursproblemen en/of ziekte maar kort hun functie vervulden. Het 35-jarige bestaan van de afdeling werd in aanwezigheid van 85 leden en oud-leden gevierd op 21 oktober 1985.

In 1986 werd de naam van de samengestelde verenigingen gewijzigd in “Bond van Wapenbroeders“. Een belangrijke datum voor de afdeling was 14 december 1987. Op die dag werd het door de afdeling aangeschafte banier in gebruik genomen. Op verzoek van het bestuur werd in juni 1992 de naam van de afdeling gewijzigd in “Afdeling Midden-Brabant”. Rond de eeuwwisseling belandde de afdeling weer in een crisis en liep het aantal leden terug naar 20. Toch vierde de afdeling op 27 oktober 2001 haar 50-jarig bestaan. Tot 2004 werd het voorzitterschap door twee personen ingevuld. Vanaf dat moment ontstond in de loop der jaren het nieuwe bestuur van de afdeling. Bij de viering van het 60 jarig bestaan is het ledenaantal toegenomen tot 40 personen. Nu, 10 jaar later, telt de Afdeling Midden-Brabant 48 leden en 12 donateurs. 

Op vrijdag 3 juni 2022 was het eindelijk zover. Al tweemaal eerder had de Afdeling Midden-Brabant getracht haar 70 jarig jubileum te vieren met haar leden maar tweemaal waren de activiteiten als gevolg van corona geannuleerd.

Per bus werd vanaf Tilburg met 27 deelnemers vertrokken naar Overloon, waar de groep rond 11. 45 uur werd ontvangen met koffie en Limburgse vla. Daarna kon de groep op eigen gelegenheid het Oorlogsmuseum Overloon bezoeken. Op een indringende wijze werd de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog gepresenteerd. Ook met veel audiovisuele middelen werd getoond hoe het zover heeft kunnen komen dat in vijf jaar tijd meer dan vijftig miljoen mensen hun leven verloren, maar ook hoe de onderdrukte bevolking vindingrijk met beperkingen en tekorten omging.

Onder een stralend zonnehemel werd op het Ereveld aan de Gilzerbaan in Tilburg op woensdagmiddag 4 mei jl. een plechtige herdenking gehouden. Op dit Ereveld liggen 76 geallieerde militairen uit 6 verschillende landen begraven. Zij zijn bijna allemaal met hun vliegtuig neergestort in de omgeving van Tilburg. De Afdeling Midden-Brabant organiseert al meer dan 50 jaar op dit Ereveld een herdenking.

In aanwezigheid van de burgemeester van Tilburg, de heer Theo Weterings en de ambassadeur van de Tsjechische Republiek, mevrouw Katerina Sequensova en vele gasten en belangstellenden werd een eerbetoon gebracht aan deze gesneuvelde geallieerde militairen.

Op donderdagmorgen, 26 april 2022, werd Jan Maijen in zijn huiskamer te ’s Gravenmoer verrast door burgemeester Marina Starmans-Gelijns van de gemeente Dongen. Een geëmotioneerde Jan Maijen luisterde naar de opsomming van zijn verdiensten voor de gemeenschap. De burgemeester vertelde dat Jan Maijen naast zijn werk bij de gemeente Tilburg al meer dan 40 jaar als reservist werkt als Officier Nationale Taken en Regionaal Militair Beleidsadviseur bij de Nationale Operaties van de 13e lichte Brigade in Oirschot. In deze functie leverde Jan een grote bijdrage aan het continue inzetbaar zijn van het team Nationale Operaties.

Onder een stralend zonnetje reden 32 leerlingen, 1 leerkracht en 4 ouders op donderdag 14 april jl. door en rond Goirle. Onder leiding van de voorzitter van de Afdeling Midden-Brabant van de Bond van Wapenbroeders, Jan Schrijver, gingen zij langs een aantal plaatsen waar tijdens de Tweede Wereld offers zijn gebracht voor onze vrijheid. Voor vertrek kregen de kinderen een korte uitleg over de oorlog destijds in Goirle en over de bevrijding van het dorp.

In aanloop naar de herdenkingen op 4 mei 2022 organiseerde de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant een presentatie over Tilburg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Al heel vroeg waren op 14 april belangstellenden en Wapenbroeders aanwezig om de presentatie bij te wonen, dat resulteerde in een goed gevulde zaal in het Veteranen Ontmoetingscentrum Hart van Brabant.

Na de opening door de voorzitter Jan Schrijver, waarbij hij voor de niet leden een korte uitleg gaf over de (activiteiten van de) Afdeling Midden-Brabant, begon hij in zijn presentatie met de aanleiding voor de Tweede Wereldoorlog. Daarna kwamen onder meer aan de orde de mobilisatie en de instructies voor de luchtbescherming.

Op 10 februari 2022 werd de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Midden-Brabant gehouden. De afdeling tracht sinds november 2020 haar 70-jarig bestaan te vieren. De coronamaatregelen hebben dit tot tweemaal toe verhinderd. Inmiddels zijn de plannen ontwikkeld voor de viering op 3 juni a.s. met een excursie voor de leden per bus naar het Oorlogsmuseum Overloon.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering besteedde ook de Algemeen Voorzitter van de Bond van Wapenbroeders, dhr. Jan Verwoerd aandacht aan dit jubileum. Aan de voorzitter Jan Schrijver werd een fraaie oorkonde overhandigd met 70 jaar Afdeling Midden-Brabant. Over de historie van 70 jaar Afdeling Midden-Brabant kunt u meer lezen via deze link

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Midden-Brabant op 10 februari 2022 is aan dhr. Ad van Belkom de Bondsmedaille Bond van Wapenbroeders uitgereikt door de Algemeen Voorzitter van de Bond, dhr. Jan Verwoerd.

De toekenning van de Bondsmedaille vond onder meer plaats op basis van de volgende waardering voor Ad zijn werkzaamheden als penningmeester:

  • Ad van Belkom is een bestuurder waarop men altijd kan rekenen. Het organiseren van evenementen en activiteiten zit hem als het ware ‘in zijn bloed’. Ad is altijd bereid mee te denken over de invulling van activiteiten en evenementen van de afdeling en een helpende uit te steken.

Onder een stralend blauwe lucht vond op 24 oktober 2021 de herdenking van de bevrijding van Goirle plaats. De herdenking werd weer georganiseerd door de Afdeling Midden-Brabant van de Bond van Wapenbroeders. Onder de genodigden waren ook de Australische ambassadeur Mr Matthew Neuhaus en partner, de Britse militaire attaché Colonel Mark Maddick en Mr. Jaroslaw Pieniek namens de Ambassade van de Republiek Polen.

Onder ruime belangstelling begon de herdenking om precies 16.00 uur met de opmars van de vaandels en banieren. Na het welkomstwoord door de voorzitter dhr. Jan Schrijver stond de burgemeester van Goirle, dhr. Mark van Stappershoef uitvoerig stil bij de verschrikkingen van de oorlogsjaren in Goirle alsook bij de bevrijding. Hij vermelde een gesprek dat hij had met het echtpaar Ad en Doortje Koolen-Broers.

Op 14 oktober 2021 heeft de Afdeling Midden-Brabant een presentatie georganiseerd met Luitenant-generaal b.d. Hans van Griensven over de slag bij Chora. In het VOC Hart van Brabant in Tilburg waren zo’n 50 toehoorders aanwezig om te luisteren naar de ervaringen, die Van Griensven met ons deelde over zijn uitzending als commandant Task Force Uruzgan in Afghanistan in het jaar 2007. Hij gaf daar leiding aan ca. 1400 Nederlandse en 600 Australische militairen in het kader van de ISAF missie van de NAVO. Onder de toehoorders was ook een aantal oud collega’s, die destijds de Slag om Shora hebben meegemaakt.

Deze periode is veel in het nieuws geweest vanwege de discussie in Nederland over ‘opbouwmissie’ versus ‘vechtmissie’ en de zogenaamde slag om Chora, die in die periode is gevoerd.

Op 20 augustus 2021 was het al vroeg druk op het terras van petanquevereniging La Donnée in Tilburg. Zo’n 25 Wapenbroeders, donateurs en partners hadden zich ingeschreven voor deze middag en de gezelligheid met de sociale contacten vierde hoogtij. Iedereen was bijzonder in zijn of haar nopjes dat wij eindelijk weer konden genieten van het redelijke weer en van de prettige omgeving bij La Donnée.

Na de koffie met vlaai was het de hoogste tijd voor twee rondes petanque. De inzet was de wisselbeker, waarvoor velen zich fanatiek inzetten om deze beker te verwerven.

Op vrijdagmiddag en avond 24 juli 2020 waren leden en donateurs met partners van de Afdeling Midden-Brabant gezellig met elkaar aanwezig op het terrein van Petanquevereniging V.O.P. in Udenhout.
Door het echtpaar Verhagen werden de aanwezigen gastvrij ontvangen met koffie of thee. Spelleider Hans Verhagen formeerde aansluitend de teams. In 2 spelronden

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.