Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Afdeling Amstelland

Secretaris:

Tel: 06 - 383 482 05

E-mail:  of  

Rekening: NL13 INGB 0009 5525 40

Onze maandelijkse soos vindt plaats op de 2e dinsdag van de maand in ontmoetingscentrum De Bolder 2022 04 08 Afd Amstellandmet als gastheer Peter van Ommen weer plaats. U bent van harte welkom in De Bolder, Groenhof 140, 1186 EX Amstelveen vanaf 19.00 uur tot 21.30 uur. Elke 2e dinsdagavond van de maand, uitgezonderd de zomermaanden, is het fijn samen te zijn.

Op 8 maart stond de ALV (Algemene Leden Vergadering) stil bij het overlijden van Loes van Solt, Nan Verberkmoes, Fred Zweepe en Klaas Dikstaal. Alle vier personen waren ons vele jaren dierbaar en nabij. Een woord van waardering ging verder naar Erik Kostense, vanwege zijn actief 40-jarig trouw lidmaatschap. En de heer Cor Bruijn is met ingang van 8/3 bereid om de secretaris functie te bemannen, heel fijn.

Op 4 mei was de herdenking op de Nieuwe Ooster in Amsterdam in de ochtend. Er bevindt zich een monument voor de in 1942 gefusilleerde 18 verzetsstrijders, ontworpen door beeldhouwer Hildo Krop. Er is het Buchenwald-monument voor omgekomenen in de concentratiekampen Buchenwald en Ravensbrück. In dit monument uit 1956 staat een urn met aarde uit alle martelarenplaatsen van Europa ten tijde van de nazi-overheersing. En er is het ereveld van de gesneuvelde geallieerde militairen. Dit grafveld valt onder de Commonwealth War Graves Commission: er liggen ruim 300 doden begraven, afkomstig uit landen van het Gemenebest. Van bijna vijftig van hen is de identiteit onbekend. Leden van de afdeling zullen bijdragen aan deze herdenking.

Die middag droeg onze afdeling bij het Amstelveense herdenkingsmonument Aan hen die vielen in het Broersepark bij.

 

Helaas kan de op 12/10 gekozen secretaris Geert Verheij zijn functie niet bemannen. Cor Bruijn is per ALV 8/3 bereid gevonden dit te doen.

Zijn e-mail is:  of  telefoon: 0638348205

  

Op de eerste dag van 2022 is plotsklaps van ons heen gegaan de geboren en getogen  Amstelveense Nan Verberkmoes, vrijwilligster van wijkcentrum De Bolder en lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Vele jaren was Nan vanuit die functie onze trouwe, creatieve en liefdevolle gastvrouw bij de Amstellandse soosavonden. 2021 010 07 Afscheid Nan Verberkmoest Afd AmstellandDe veteranen en partners ontmoeten elkaar daar maandelijks om de vriendschap vanuit verzetswerk, vredesmissies en krijgsmacht te bevorderen. Ook praten zij over de problematiek van vrede en veiligheid. Door haar toewijding als gastvrouw met lekkere hapjes, bereiden van meerdere diners op deze soosavonden en hartelijke houding, heeft afdeling Amstelland haar in 2016 benoemd als erelid van de afdeling. Op dit moment wordt de veteranensoos georganiseerd als de maatregelen dit toelaten. Het afscheid van haar verliep op vrijdag 7 januari 2022 met verdrietige gevoelens. Er was heldere zonneschijn achter de regenwolken.

Op waardige wijze, met eregroet door wapenbroeders en door veel, heel veel vrijwilligers met veel, heel veel witte bloemen, werd zij ‘uitgezwaaid’ vanuit haar geliefde De Bolder.

In dankbare herinnering
Rust in vrede Nan,
in licht en liefde

Wij wensen familie en dierbaren sterkte toe.

  

Op 14 augustus 2021 droeg de Bond van Wapenbroeders bij aan een gedenkwaardige Indië herdenking in Amstelveen. Naast verslaglegging op deze pagina komt er tevens een uitgebreid artikel over dit mooi jaarlijks gebeuren in het Bondsblad.

Op de traditionele 2e dinsdag van de maand zijn de leden van afdeling Amstelland, hun partners en de relaties van onze afdeling uitgenodigd om op 14 september 2021 voor het eerst weer bijeen te komen in ontmoetingscentrum De Bolder vanaf 19.00 uur; adres:  Groenhof 140, 1186 EX Amstelveen. In het licht van een lezing met als thema Verbinding spreekt voorzitter Conchita Willems over de schatkist van herinneringen die herdenkingen motiveert.

  

Witte Anjerperk Broersepark Amstelveen2021 06 19 Witte Anjerperk Broersepark Amstelveen

Wat fijn dat de ruim 250 veteranen in de woonplaats in de witte anjers zijn gezet! Amstelveen heeft een speciaal Witte Anjerperkje voor onze veteranen. Burgemeester Tjapko Poppens opende het perkje op Amstelveense Veteranendag, 19 juni. Hij overhandigde een pot met witte anjers als symbolische blijk van waardering aan Martijn Neumeier, adjudant bij de Luchtmacht en veteraan van missies in Afghanistan en het Midden-Oosten. Het perkje is een plek om hen te eren en te waarderen. Het bloemenperk ligt in het Broersepark vlakbij het Indië monument.

Jaarlijks organiseert de gemeente Amstelveen voorafgaand aan de landelijke Veteranendag een lokale Veteranendag. Vanwege corona is het dit jaar wederom niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst voor veteranen te organiseren. Om deze dag niet ongemerkt voorbij te laten heeft de burgemeester namens het gemeentebestuur per brief zijn waardering aan alle Amstelveense veteranen uitgesproken. Amstelveense mannen en vrouwen die namens ons land zijn uitgezonden voor internationale vredesmissies of humanitaire hulpverlening. In veel gevallen zetten veteranen zich ook nu nog in voor sociale doelen als vrijwilligers. Bij de brief kregen zij een witte anjerplant.

Als eerbetoon aan de veteranen wordt op 19 en 26 juni bij het raadhuis de nieuwe veteranenvlag gehesen. Ook de landelijke Veteranendag op 26 juni heeft een aangepast programma, dat is te volgen vanaf 12.35 uur via NPO2 vanuit de Koninklijke Schouwburg in den Haag

Afdeling Amstelland van de Bond van Wapenbroeders hoopt oprecht dat veteranen en burgers aangeraakt worden door het Witte Anjerperkje, zich hierdoor mogen bezinnen op het grondbeginsel van vrede en vrijheid, en een praatje maken met elkaar hierover!

 

Afdeling Amstelland herdenkt

2021 05 04 001In de ochtenduren van 4 mei  2021 vond de besloten gemeentelijke herdenking op De Nieuwe Ooster in Amsterdam plaats. Er bevindt zich een monument voor de in 1942 gefusilleerde 18 verzetsstrijders, ontworpen door beeldhouwer Hildo Krop. Er is het Buchenwald-monument voor omgekomenen in de concentratiekampen Buchenwald en Ravensbrück. In dit monument uit 1956 staat een urn met aarde uit alle martelarenplaatsen van Europa ten tijde van de nazi-overheersing.2021 05 04 002

En er is het ereveld van de gesneuvelde geallieerde militairen. Dit grafveld valt onder de Commonwealth War Graves Commission: er liggen ruim 300 doden begraven, afkomstig uit landen van het Gemenebest. Van bijna vijftig van hen is de identiteit onbekend. Namens onze afdeling legde vice-voorzitter Henk Lode een prachtig bloemstuk.

Die middag zijn bij het Amstelveense herdenkingsmonument Aan hen die vielen in het Broersepark vijf kransen gelegd. De vijf kransen verwijzen naar de slachtoffers:
1. De vermoorde verzetsmensen.
2. De in concentratiekampen vermoorde Joden, Sinti en Roma.
3. Alle anderen die door oorlogsgeweld, uitputtig en honger stierven.
4. Burgers, die zijn omgekomen of omgebracht in Azië bij de Japanse bezetting.
5. Alle militairen en koopvaardijpersoneel in Nederlandse dienst die zijn omgekomen tijdens of na de Tweede wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
2021 05 04 003
Met drie andere Wapenbroeders droeg Henk Lode bij aan een ingetogen, maar daardoor toch indringende herdenking na een bewogen toespraak van de Amstelveense burgemeester over vrijheid en veiligheid. Er werd een gedicht voorgedragen door de kinderburgermeester van Amstelveen, waarna de kransleggingen volgden. Twee Wapenbroeders legden de krans en twee Wapenbroeders stonden erewacht.

 

Vanaf februari vindt onze maandelijkse soos op de 2e dinsdag van de maand in ontmoetingscentrum De Bolder weer plaats. U bent van harte welkom in De Bolder, Groenhof 140, 1186 EX Amstelveen vanaf 19.00 uur tot 21.30 uur. Elke 2e dinsdagavond van de maand, uitgezonderd de zomermaanden juni tot en met augustus, is het fijn samen te zijn.

Op dinsdag 8 maart 2022 hield onze afdeling haar ALV over 2021. De Voorzitter heette allen welkom en de vastgestelde agenda werd gevolgd. Er werd stilgestaan bij het overlijden van Loes van Solt, Nan Verberkmoes, Fred Zweepe en Klaas Dikstaal. Alle vier personen waren ons vele jaren dierbaar en nabij.

Op 14 september 2021 kon er voor het eerst sinds lange tijd weer een soosavond worden gehouden in wijkcentrum De Bolder in Amstelveen. Met als thema Verbinding sprak voorzitter Conchita Willems over een schatkist aan herinneringen die tot herdenken motiveert.

De tweede soosavond op 12 oktober 2021 was tevens de Algemene Ledenvergadering. Het was al de tweede keer op rij dat deze van het voorjaar naar het najaar moest worden verschoven. Ruim van tevoren had afdelingssecretaris Reint Huizinga aangegeven, dat hij zijn bestuurswerk voor de afdeling niet langer kon combineren met zijn beide banen.

Op 15 augustus herdacht Nederland dat het 76 jaar geleden was dat Japan capituleerde in Zuid Oost-Azië. Deze dag betekende het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. Op 14 augustus werd in Amstelveen stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden en werden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederland herdacht, zowel burgers als militairen. Voor de 26e keer organiseerde de stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië in nauwe samenwerking met de Bond van Wapenbroeders de herdenking in het Broersepark aan de Molenweg. Het was op deze avond heerlijk zomerweer met veel zon en een beetje wind, ideale omstandigheden om de herdenking te laten plaatsvinden.

De jaarlijkse herdenking bij het Indiëmonument te Amstelveen op 14 augustus van de gevallenen en slachtoffers van de Japanse bezetting ontroerde en onthulde. Op 15 augustus 2020 was het 75 jaar geleden dat er officieel een einde kwam aan de Tweede Wereld Oorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. Hoewel Nederland op 5 mei 1945 werd bevrijd, eindigde de oorlog in Nederlands-Indië pas op 15 augustus 1945 door de capitulatie van Japan. In aangepaste vorm werden de vooraf geregistreerde bezoekers corona-proof ontvangen. Tussen de stoeltjes was voldoende ruimte vrijgelaten.

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.