Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (RCT WZ-NL)

Secretaris:

Tel:   06 10 37 98 76 
E-mail:   
Rekening:   NL28 RBRB 0938 1589 88 t.n.v. A.A. van Eldik te Weert

In het zuiden van het land werken 13 afdelingen met elkaar samen in het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (RCT WZ-NL). 

Sinds begin 2020 is de Bondscommissie RCT WZ-NL ingesteld waarbij de samenwerking meer inzichtelijk wordt gemaakt. Meer informatie kunt u hier lezen.

2022 05 23 bestuursvergadering RCT WZ NL

 

 

Op 18 juni 2022 waren veel veteranen met evt. hun partners aanwezig tijdens de 17e Limburgse Veteranendag in Roermond. Vanaf het station Roermond reden ‘s-morgens pendelbusjes naar het unieke Nationale Herdenkingspark. Vanaf 09.30 uur werden de deelnemers en hun partners alsmede de genodigden ontvangen op het Nationaal Herdenkingspark in Roermond. Ceremoniemeester dhr. Gérard  Cloïn informeerde de aanwezigen over het verloop van de ceremonie.

Na het intreden van de banier- en vlagdragers onder leiding van dhr.  Frits Paulissen

Op vrijdag 13 mei 2022 waren de eerste deelnemers aan de Dag der Banieren al vroeg gearriveerd op de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel. In het Bedrijfsrestaurant werden de bezoekers ontvangen met een koffie of thee en de bekende plak cake. Al snel werden de andere bekenden gezocht en ook gevonden. Zo ontstond er een gezellige sfeer van ‘bijkletsen’.

Met een lekker zonnetje op de paradeplaats werd al spoedig begonnen met de laatste voorbereidingen voor het optreden van de banierwachten. In zijn openingstoespraak heette de vicevoorzitter van het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland,  dhr. Arie van der Lee, alle aanwezigen van harte welkom.

Op 11 september 2021 waren alle bestuursleden van de samenwerkende afdelingen RCT WZ-NL uitgenodigd voor de bestuursvergadering. Met ca. 30 deelnemers was de zaal goed gevuld.

Bestuursvergadering
De scheidend voorzitter Frans Maes opende de vergadering en hij gaf vervolgens de vergaderhamer over aan de vicevoorzitter Arie van de Lee. Aan het begin van de vergadering herdacht hij de ruim 30 wapenbroeders sinds de laatste vergadering op januari 2020 waren overleden. In het bijzonder stond hij stil bij de op 4 september 2021 overleden Jim Overklift en hij loofde zijn inzet voor de Bond van Wapenbroeders en in het bijzonder voor het Exercitieteam RCT WZ-NL.

Het Exercitie Team van het RCT WZ-NL is bekend van haar uitstekende optredens tijdens herdenkingen en manifestaties. Ook tijdens uitvaarten met Bondseer dient het Exercitieteam op een perfecte wijze voor de dag te komen. De uitvoering van de verschillende soorten exercities gaat niet zo maar van zelf. Regelmatig moet er flink voor worden getraind. Helaas heeft de pandemie hierbij ‘veel roet in het eten gegooid’ omdat er lange tijd niet kon worden getraind. In volle vaart zijn de trainingen weer opgestart.

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.