Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Afdeling Zuid-Holland

Secretaris:

Tel: 06-82271549
E-mail:  
Postbus 53088 - 2505 AB  DEN HAAG

Rekening: NL86 INGB 0003 9497 67

Felicitaties voor Theo Maas. Op 30 april is ons oudste afdelingslid 102 jaar geworden.

Vrijdag 29 april waren wij op bezoek bij veteraan Maas en we werden door hem ontvangen samen met zijn dochter Hanneke.
Wij hebben de 102 jarige in het zonnetje gezet met o.a. een speciaal gemaakt taartje.

2022 04 29 ZH Theo Maas 12022 04 29 ZH Theo Maas 2

 

 

 

 

 

 

We brachten een toost uit op Theo’s verjaardag waarop hij nadrukkelijk aangaf dat dit op ónze gezondheid was…

Theo vertelde natuurlijk over zijn diensttijd en ook dat hij nog actief was bij de schietvereniging tot z’n 96ste jaar.

Verder hoorden wij over zijn verzamelingen die hij in zijn voormalige woning had, waaronder een museumwaardig aantal van ca. 400 camera’s een verzameling Wajangpoppen.

De Wajangpoppen zijn, met andere Indië-memorabilia, geschonken aan het Museum Sophiahof in Den Haag waar later in het jaar een aparte tentoonstelling aan zal worden gewijd.

Pas sinds begin dit jaar woont Theo niet meer zelfstandig.

Hij herstelde van een longontsteking, een operatie voor een nieuwe heup en een corona-infectie en hij woont sinds kort in een mooi gerenoveerd appartementje in een verzorgingshuis in de Haagse Houtwijk.

Aan het einde van de oorlog was Theo 25 jaar en vrijgezel. Hij is als OVW-er op 31 december 1945 naar toenmalig Nederlands-Indië. Hij was ingedeeld bij 1-4 R.I “de Haagse Valken” dat is opgericht in Voorschoten op 25-09-1945. Met mobilisatie werd 4 R.I. samen met de garderegimenten Jagers en Grenadiers ingedeeld bij de 1e Divisie. Daar het 4 R.I. "slechts" een gewoon nummerregiment was werd er vanuit de garderegimenten nogal neerbuigend naar 4 R.I gekeken. Het leverde het 4 R.I. de bijnaam op van "Het vuile Vier".                                 

2022 04 29 ZH Theo Maas 3

2022 04 29 ZH Theo Maas 4

 

 

 

 

 

 

  

 

Theo met aapje Bobo                                                                                                          Op 3 juli 1948 keerde hij terug.

Op bijna 100 jarige leeftijd knipte Theo het lint door bij de (her)plaatsing van het gedenkbeeld voor

1-4 R.I. op het Valkenplein 1-4 R.I. op de Frederikskazerne in Den Haag en het aanbrengen de nieuwe gedenkplaat, dit op uitnodiging van de Delta Compagnie van het Korps Nationale Reserve.

Na een gezellig samenzijn vertrokken wij huiswaarts.

Zaterdag 30 april is de verjaardag in groot gezelschap uitgebreid gevierd.

Op 8 juni 2022 ontvingen wij het bericht dat Theo Maas na een kort ziekbed is overleden.
Theo blijft in onze herinnering als de markante Wapenbroeder die tot het laatste moment betrokken bleef.
Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden.
Wij wensen hen sterke met het verlies.

 

 Bijeenkomsten 2022:

Op 26 april jl. vond onze rijk bezochte Koningsborrel plaats.2022 04 26 ZH Koningsborrel

Met onze zusterverenigingen OVV Korps Nationale Reserve en de Bond van Oud Stoottroepers en Stoottroepers brachten wij met een traditionele Oranje Bitter een toost uit op de 55 verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander.

De volgende Social is gepland op 10 mei as.

Op 1 maart j.l. heeft onze Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden in het BB museum te Rijswijk.

We hebben momenteel nog 130 leden. Dit is een terugloop van 30 leden in het afgelopen jaar.
21 leden waren op de vergadering aanwezig.
Met goedkeuring van de vergadering kwamen de volgende wijzigingen tot stand in ons afdelingsbestuur.

-De heer Nahon is (per 2021) herbenoemd tot Sociaal bestuurslid.
-De heer Van Oosten is definitief benoemd tot penningmeester.
-De heer Roza legt na 25 jaar zijn bestuursfuncties neer.
Het bestuur bedankte William Roza d.m.v. een cadeau en zijn eega met een bos bloemen.

2022 03 01 ZH ALV 12022 03 01 ZH ALV 2

 

 

 

 

 

 

 

     

Bij gebrek aan een nieuwe kandidaat voor het voorzitterschap wordt de heer Taal, onze afdelingssecretaris, tijdelijk aangesteld als voorzitter (a.i.).
Het voorzitterschap is middels de overdracht van de Bondsbanier bekrachtigd, ook werd de voorzittershamer aan de heer Taal overhandigd.
Wij blijven zoeken naar een kandidaat die de voorzittersfunctie definitief op zich wil nemen.
Laat ons het alstublieft weten of u interesse heeft in de functie van voorzitter.

Afscheid als afdelingsvoorzitter.

Geachte leden.

In de algemene ledenvergadering van 2019 heb aangegeven dat ik nog één jaar als voorzitter door zou gaan.
Door Covid is dit inmiddels 3 jaar is geworden. Ik heb besloten om het voorzitterschap nu definitief te gaan beëindigen. De leeftijd van 80 jaar is bijna bereikt en ook de mobiliteit loopt sterk terug.
Na ruim 25 jaar een bestuursfunctie te hebben uitgeoefend heb ik moeten besluiten mij op de Algemene ledenvergadering van 1 maart jl. 2022 niet meer herkiesbaar te stellen.
Ik dank u allen voor het vertrouwen dat u in de afgelopen jaren in mij heeft gesteld.
Wie van de jongere garde wil het bestuur komen versterken?

W.A.J.K. Roza

Onderstaand vindt u ons resterende jaarprogramma voor 2022: 

  • 06-sep Social *
  • 20-sep Eredetachement Prinsjesdag te Den Haag (Veteranen)
  • 13-okt Reünie BvW afd.-ZH ***
  • 01-nov Social *
  • 29-nov Social *

*  Locatie BB museum Complex Overvoorde te Rijswijk ALV aanvang 11:00 uur. Social inloop vanaf 13:30 uur
***
Johan de Wittzaal van Ghent Kazerne te Rotterdam. Deze locatie is onder voorbehoud, nadere berichtgeving volgt t.z.t..

Uiteraard zijn alle dan geldende Covid reglementen van kracht en is deelname voor uw eigen risico.
U bepaalt zelf of u deelneemt, maar houdt wel rekening met elkaar.
Natuurlijk blijft u thuis als u klachten heeft. 

Het bestuur van de afdeling Zuid-Holland hoopt u weer is goede gezondheid te ontmoeten.

Verder zijn er nog de volgende mogelijkheden tot een gezellig samenzijn in onze regio.(Deze bijeenkomsten vallen niet onder de verantwoording van het bestuur van de BvW-Z-H)

  • Veteranen Café ’t Plateau, Plateau 1 Spijkenisse - 2e woensdag van de maand: 14:00-17:00 uur
  • Soos in de Poentjak, Kneuterdijk 16 Den Haag - 3e donderdag van de maand: 14:00 -17:00 uur Boven Soos 17:00 - Beneden Rijsttafelen
  • Veteranen Café De Bonte Os, Voldersgracht 10 Delft - Laatste woensdag van de maand: 14:00 uur
  • Rasa Sayang, de Terp, Springersdiep 3 Capelle aan den IJssel. Uw aanwezigheid in Capelle aan den IJssel graag kenbaar maken aan Zo weet men bij restaurant Rasa Sayang op hoeveel mensen er gerekend kan worden In 2022 op vrijdag 18 feb, 22 apr, 24 jun, 19 aug, 21 okt en op 23 dec de kerstbijeenkomst: 12.00 uur - 16.00 uur.

Op 28 februari jl. is de herdenking op de Wassenaarseslag bij het 2022 02 28 Wassenaarse slag foto Hans Taal Afd Zuid Hollandmonument voor de hier omgekomen Franse commando's bijgewoond door twee van onze bestuursleden.
Gezien de corona maatregelen naar de aanloop van de had de herdenking had ceremonie dit jaar  een besloten karakter. Na de ceremonie werden wij door de organisatoren in een strandetablissement ontvangen met een kopje koffie en goede kop erwtensoep.
Wij hopen volgend jaar weer met een voltallig detachement wapenbroeders deel te kunnen nemen aan de herdenking.

Tijdens een bijeenkomst op Museumcomplex Bescherming Bevolking te Rijswijk zijn op 21 juli jongstleden twee van onze afdelingsbestuursleden Joop Nahon en Kees Heidt in het zonnetje gezet. Na ontvangst met koffie en gebak volgde een korte speech van onze voorzitter William Roza. Vervolgens hebben zij een bondsonderscheiding uitgereikt gekregen uit handen van onze Algemeen secretaris Klaas Orsel.

Aan Kees Heidt is het “Verenigingskruis van Verdiensten” toegekend.

Kees is ruim 25 jaar actief in verschillende bestuursfuncties bij de Bond van wapenbroeders. Zo was hij jarenlang actief bij verschillende afdelingen, die uiteindelijk zijn opengegaan in de afdeling Zuid-Holland, als Voorzitter, Secretaris en Penningmeester.

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.